Monk Ceremony

ทำบุญเลี้ยงพระ

พิธีการสงฆ์

คำแนะนำการเตรียมงานบุญเลี้ยงพระ

การจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ในสังคมชาวพุธคือให้ทานแก่ผู้ทรงศีล ดังนั้นการเตรียมอาหารมงคล ที่ต้องดีทั้งความหมายและความสวยงามนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเจ้าของงาน อาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ในงานทำบุญเลี้ยงพระ ยังสามารถรวมเป็นอาหารสำหรับจัดเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานบุญด้วยพร้อมกัน โดยประเภทของอาหารที่นิยมนำมาใช้ในงาน จัดเลี้ยงในงาน “ทำบุญเลี้ยงพระ” โดยทั่วไป คือ
อาหารบุฟเฟต์ ทั้งอาหารไทยและพื้นถิ่นนิยม
อาหารจัดโต๊ะแบบไทยสากลประยุกต์
ซึ่งอาจมีอาหารประเภทอื่นรวมอยู่ด้วย
โดยปกติ อาหารไทย มีความสมบุรณ์แบบในเรื่องความหมายเป็นสิริมงคล เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปอยู่แล้ว ซึ่งถ้าอยากจะให้มีความสมบุณร์มากขึ้นก็ควรจัดชุดของหวานและผลไม้มงคลเพิ่มอีกเล็กน้อย เท่านี้ทั้งเจ้าของงานและแขกร่วมงานก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจได้รับทั้งบุญและความอร่อยกันถ้วนหน้า

ต้องจัดเตียมอะไรบ้าง

โดยปกติ หากเป็นงานบุญที่จัดที่บ้านหรือบริษัท ควรจัดบริเวณที่เลี้ยงพระอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม อาจเป็นห้องโถงโล่ง ที่สามารถวางตั้งโต้ะหมู่บูชา และอาสนสงฆ์ หรือถ้าที่จำกัดอย่างน้อยควรเป็นบริเวณที่สามารถให้สงฆ์ท่านประกอบพิธีกรรม ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ปกติโต้ะหมุ่บูชาจะตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอ จากนั้นก็ทำความสะอาด วางแผนการนำอาหารเข้าออกจุดที่ตั้งให้ดีเท่านี้ก็จะทำให้งานราบรื่นขึ้น

จะเชิญพระกี่รูปดี สำหรับงานของท่าน

ที่ the buffet catering เรามีทีมติดต่องานเรื่องพิธีสงฆ์ให้ท่าน ตั้งแต่ต้นจนจบ เจ้าของงานจะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการเตรียมการใดๆเลย เราจะช่วยในการจัดเตรียมและให้คำแนะนำในการเตรียมเลี้ยงพระตั้งแต่ต้นจนจบว่าจะต้องทำอะไรบ้างทำให้ท่านสามารถมีเวลาในการเชิญแขกและจัดเตรียมความพร้อมในส่วนอื่นๆของงานได้ เรามีบริการดังนี้
การนิมนต์พระสงฆ์จากวัด
จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชาสวยงาม
พระพุทธรูป
จัดดอกไม้บูชาพระพุทธ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์
ชุดอาสนะสงฆ์ ตามจำนวน

โทรปรึกษาทีมงานได้ฟรีที่ 094-624-6556